Gös (Sander lucioperca)

Gös

Gös (Sander lucioperca) är en fisk i familjen abborrfiskar.

Den har en långsträckt kropp med en längd på upp till 1 meter, vikt mellan 6 och 12 kilo. Till färgen är gösen ljust gråbrun. På ryggen är den lite mörkare och på sidorna samt buken ljusare i gråvit eller gulvit. På sidorna finns mörkare tvärfläckar som är tydligast hos unga fiskar.

Gösen lever i långsamt rinnande vattendrag, sjöar och vikar över hela Europa med inte för hög salthalt. Sitt ursprungliga levnadsområde hade gösen i Östeuropa. Gösen är en rovfisk, och den kraftigare tandbyggnaden antyder, att den överträffar abborren. Den leker i slutet av maj eller början av juni. Gösen betraktas som en utmärkt matfisk.

I Västmanland är gösen landskapsfisk. Den förekommer inte i hela Sverige. Den saknas på Gotland, utom i en liten sjö där provutsättning gjordes, och i fjällvärlden.

Svenskt sportfiskerekord är 12,007 kilo.

Tillbaka till Fiskarter