Fiskarter

Exen har en rik fiskfauna, då den härbärgerar följande 11 fiskarter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, lake, mal, mört, sutare, ål och öring.

Abborre
Abborre

Benlöja
Benlöja

Braxen
Braxen

Gädda
Gädda

Gärs
Gärs

Gös
Gös

Mört
Mört