Gästboken

Lämna gärna ett meddelande i gästboken. Du behöver inte ange e-post-adress eller hemsida.

Namn:
E-post:
Hemsida:
Meddelande: smile laugh lol roll eyes wink cool tongue blink love thumb up huh confused blush sad thumb down mad
Ange kod:
 

 

 

Peter Carlsson 2019-07-16 20:38:05

Svar till Micke Hagbergs tidigare inlägg om kortpriser.
Det stämmer att exen har höjt fiskekortpriserna, fiskestämman tog med stor majoritet beslut om höjning av priserna, styrelsens förslag var en mindre höjning.Nuvarande priser är ung som fiskevattenägarförbundet rekommenderar.
Fiskekortintäkterna är nödvändiga för att bekosta
det lokalaförvaltnings-ochfiskevårdsarbetet inom fiskevårdsområdet.

Det blir allt svårare att mobilisera ideella krafter,inte minst ungdomar,till föreningarnas viktiga förvaltningsarbete.För att vidmakthålla och utveckla upplåtelser och fiskemöjligheter krävs arvoden och ersättning för nödvändiga arbetsinsatser.
Att köpa billiga fiskekort är ingen mänsklig rättighet.

De flesta sportfiskare vill ha välskötta fiskevatten och är beredda att betala för detta.

Den senaste SCB-studien visade att de sammantagna utgifterna för fritidsfisket uppgick till hela 5,8 miljarder kr.Knappt 5 procent av detta belopp utgjordes av fiskekort.Att enbarten spottstyver av denna "miljardindustri"kommer de som i grunden erbjuder råvaran och ansvarar för upplåtelser,service och lokal fiskevårdtill del är inte rimligt.

Lite vad vi gjort i exens fvof de senaste åren:Djupkarta har tagits fram,En förvaltnings och utvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Hushållningssällskapet, väldigt mycket eget arbete med detta av styrelse mm,provfiske har gjorts med ung 5årsintervall, visar att sjön,fisket håller en god ekologisk status.Vid varje provfiske rensas 1728 meter provfiskenät av ett fåtal funkionärer under 4 dagar. Vi har 2 båtramper, varav en senare gjord i Öije, sen förlängd 2 gånger, senast nu i juli pga lågt vattenstånd, vi har ett antal båtar för uthyrning,i sommar 2019 har vi varit i kontakt, dialog med Statkraft för att få dem att hålla Exens vattenyta lite högre, med viss framgång. Vi försöker hålla fiskerättsägarförteckning ajour så gott det går. Vi har en vassklippare som skall köras när vattenståndet är högre.Arbete pågår med att göra sjön mer tillgänglig för fastboende och turister,sportfiskare, nu med vägar,stigar i byn Extorp. Att säga som Micke Hagberg att vi inte värnar fisket i Exen tycker jag är väldigt fel. Jag hyr själv ut ett hus till mycket sportfiskare, och de flesta har inget emot att tex betala ett veckokort med dagens priser, fiskar man mycket som man ser en del gör, är inte ett årskort särskilt dyrt, om man jämför med andra fritidsaktiviteter.Idag fiskar ungdomar i sällskap med målsman gratis upp tom 18 år, man kan givetvis utveckla prissättningen med tex ett familjekort mm i framtiden. Kan även nämnas att Exens styrelse, funktionärer mm har tagit ut mycket lite arvode för ovanstående arbete.

Peter Carlsson, Skararp
Ordf i Exens fvof

Micke Hagberg e-post 2019-07-12 12:30:25

Hej !! Såg att ni höjt fiskekort priserna rejält !! Vad tror ni vinner med det !?? Är ju inte klokt att ta 1000:-pp/ år ☹️ . Här finns ju betydligt bättre fiskesjöar som inte ta en bråkdel av det priset .Är synd att ni inte värnar om fisket i eran sjö då det är trevligt att besöka den . Då jag är i branschen och träffar mycket folk som fiskar så nämns det inte mycket positivt om era priser och folk väljer att fiska i andra sjöar i stället ,vilket är synd. Mvh Micke

Sören 2018-01-31 20:56:09

Hej Sinni,
Båtrampen vid Öje ligger strax norr om badplatsen vid Öje, precis intill det gamla flygfältet som idag är gräsvall. Följ vägen ner till sjön som går på södra sidan om det stora fältet. Lycka till!
Bästa hälsningar,
Sören

Sinni 2017-11-05 20:44:32

Var hittar man båtrampen vid Öije?
Vi hittade inte den
Är det nära bad platsen?

Sören 2016-11-11 18:05:30

Hej Daniel,
Det finns en båtramp vid Öje intill det gamla flygfältet. En annat bra ställe är vid näset som ligger mellan Bölminge och Skararp. Vid dessa ställen kan du köra ända ner med bilen, så där är smidigt. Lycka till med fisket!

    1 2 3 4