Braxen (Abramis brama)Braxen

Braxen (Abramis brama) är en art i familjen karpfiskar. Den lever helst i stilla vatten och föredrar sötvatten, men fisken förekommer även i bräckt vatten. Braxen är Södermanlands landskapsfisk.

Utseende

Braxen är som mest upp till 80 centimeter och 11 kilogram tung, men då tillväxten är långsam är den oftast betydligt mindre. Fisken är silvergrå, men äldre individer kan få en lätt bronston. Fenorna är mörka. Braxen är som ung mycket lik den närbesläktade björknan, men björknan har ett större öga som sitter närmare nosen än vad braxens gör; en tumregel är att avståndet mellan ögat och nosspetsen är större än ögats diameter hos braxen, men mindre hos jörknan.

Utbredning

Europeisk sydgräns går vid Alperna och södra Frankrike. I öster finns den fram till Aralsjön. I Skandinavien finns den allmänt i Danmark, sydöstra Norge, upp till mellersta Sverige och längs hela Norrlandskusten samt i södra och mellersta Finland. Den går också ut i norra och östra Östersjöns brackvatten.

Vanor

Braxen är en stim- och bottenfisk som lever i sjöar och långsamt rinnande vattendrag. Unga fiskar är i huvudsak planktonätare, medan äldre främst lever på insektslarver och andra bottendjur, som de suger upp från botten med sin utskjutbara mun.

Fortplantning

Braxen leker under vår och försommar på grunt vatten. Honan kan lägga upp till totalt 300 000 ägg vid flera tillfällen. Äggen, som är knappt 2 millimeter stora, kläcks efter 1 till 2 veckor. Fisken blir könsmogen vid 3–6 års ålder. Fiskar från småvuxna populationer kan dock vara betydligt äldre.

Sportfiske i Sverige

Braxen är populär för mete. Den är inte vanlig som matfisk i Sverige, men säljs rökt i Ryssland. Braxen består av många ben. Det svenska sportfiskerekordet ligger på 7,04 kg. Den största braxen som har fångats i Sverige i yrkesredskap vägde 9,2 kilo och var 82 cm lång; den fångades i Ringsjön i Skåne. Under sommaren kan man bedriva lyckat braxmete med ett lätt tackal agnat med mask eller majs, eller både och, så kallad "cocktail". Även "casters" (förpuppade maggots) lär vara ett bra bete.

Tillbaka till Fiskarter