Benlöja (Alburnus alburnus)Benlöja

Löjans kropp är mer långsmal än de flesta karpfiskars, och liknar en sill. Maxlängden är cirka 25 cm och maxvikten omkring 100 g.

Löjan förekommer i sjöar och vattendrag i Mellan- och Nordeuropa. Finns i Skandinavien, i Norge dock endast nära gränsen till Sverige i söder. Går även ut i Östersjöns bräckta vatten. Löjan äter små mollusker, insektslarver, maskar, små kräftdjur och växtavfall.

Leker i April maj till juni på grunt vatten med stenig botten. Löjan blir könsmogen efter 3 år och lever i omkring 10 år.

Främst som agnfisk, även om den också äts på en del håll. Av löjans fjäll tillverkas ett silverfärgat pigment för att behandla konstgjorda pärlor med. Den så kallade löjrommen kommer dock från siklöjan.

Tillbaka till Fiskarter