Gädda (Esox lucius)Gädda

Gäddan har en långsträckt, spolformad kropp. Huvudet är stort och nosen uppifrån tillplattad. Gapet är mycket stort. Bukfenorna sitter långt bakom bröstfenorna, och den lilla ryggfenan sitter långt bak, alldeles framför stjärtroten och ovanför analfenan. Ryggen är grågrön, ofta mörk. Sidorna är något ljusare och i olika mån gulstrimmiga, buken blekt gul. Fenorna är grönaktiga. Honorna blir betydligt större än hanarna.

Normalt är gäddor revirhävdande, men det finns också permanent migrerande gäddor som följer strömmingsstim. Dessa gäddor – som alltid simmar på djupet och inte har användning för en kamouflagefärg som påminner om vass – är mer guldgula och kallas "strömmingsgäddor", i motsats till de unga gäddor som på relativt grunt vatten bara lever bland vassen; de kallas efter sin grönt randiga kropp för "gräsgäddor".

Gäddan leker tidigt på våren i grunda vikar, gärna översvämmade fält och åkrar, där solen tidigt värmer upp vattnet. Gäddynglen lever av insektslarver och liknande, från cirka 10 centimeters längd övergår de oftast helt till fiskdiet. Tillväxten är mycket snabb.

En vuxen gädda har få naturliga fiender. Fiskgjuse tar gärna gädda, och kan ibland slå gäddor som är så stora att fågeln inte kan lyfta utan måste släppa sitt byte. Ehuru tveksamma i sin sanningshalt, förekommer också uppgifter om att stora gäddor dragit ned gjusen under ytan, och dränkt rovfågeln. Små gäddor hotas i första hand av större gäddor och annan rovfisk, som abborre och gös.

Förr i tiden "skjöt" man gädda. När gäddan lekte på grunt vatten avlossades ett hagelskott under fisken, som då bedövades. Metoden är idag förbjuden.

Gäddan är en rovfisk och äter således andra fiskar, även artfränder. Gäddan sväljer alltid fiskbyten med huvudet först, och kan utan problem klara bytesdjur upp till och med halva dess egen längd. Gäddan är också så konstruerad att den inte kan spotta ut ett byte när den väl börjat svälja det, eftersom de stora tänderna är bakåtriktade. Sålunda kan ett byte svårligen undkomma om gäddan väl slagit det. Ibland kan detta emellertid vara till gäddans nackdel, då den riskerar att kvävas om den fångat ett alltför stort byte.

Gäddan äter allt levande den kan fånga, inklusive vattensork och små sjöfåglar (framför allt ungfågel), men huvudfödan är mindre fiskar.

En indikation på gäddans aptit kan vara den påverkan dess närvaro har på bytesfiskarna – exempelvis utvecklar ruda som lever i gäddrika vatten en tydlig ryggpuckel, för att på så sätt bli ett svårare byte för gäddan. Stor gädda i mindre vatten, bör värnas, då mångfalden av fiskebara arter kan behållas. Predationen de stora gäddorna utövar, är viktig för att relativt mindre gäddor, inte skall bli för många. Därför bör gäddor över 3 kg i regel sättas tillbaks eftersom de ändå inte är bra matfiskar och hämmar gäddproduktionen så att gäddan inte tar överhanden.

Utbredningsområde

Sötvatten och bräckvatten,

Livslängd

33 år i Finland. 30 år har konstaterats i England och 16 år i Sverige.

Storlek och rekord

Gäddor har de första åren en mycket snabb tillväxt och växer som alla fiskar sedan hela livet. Honan blir större än hannen. Hongädda kan i Sverige (Stockholms skärgård) bli så lång som 143 cm och väga upp till 26,5 kg.

Svenska rekord - honor

En stor gädda från nedre Dalälven Det finns massvis av mer eller mindre otroliga rapporter som totalt saknar verifikation, oftast för att de skall ha fångats för mycket länge sedan. Hit hör till exempel den gädda som skall ha vägt 31,5 kg från Ljusterö samt ett annat exemplar från Hornavan 1976 på 30 kg. Sedan finns det gott om rapporter om gäddor mellan 29-33 kg, de flesta omöjliga att bevisa.

Ett antal fiskar över 20 kg har fångades i Lödde å i Skåne under 80- och 90-talet, men dessa ströks i och med att rekordet förklarades vakant. Överhuvudtaget bör de allra flesta rapporter om så kallade storgäddor behandlas med stor skepsis.

Svenska rekord - hanar

Övrigt

Gäddan är en fin matfisk. Bland de mest populära sätten att tillaga fisken kan nämnas paté. Den kan också kokas och ätas med pepparrot, s k pepparrotsgädda. Eller stekas, ex panerad i ugn i rikligt med smör som klickas på ryggpartiet, s k ugnsgädda. I Europa utanför Norden anses gäddan vara en mycket exklusiv matfisk.

Ordet "gädda" betyder helt enkelt "gadd" som syftar på dess tänder. Samma betydelse har det i enkelskan (pike - pik) och franskan (brochet, bildat av broche - brosch, nål).Sportfiskeföreningen Svenska Gäddklubben värnar om denna fisk. I en rysk saga så fångar en man upp en talande gädda

Tillbaka till Fiskarter